استقرار بیش از ۱۸۰۰پایگاه جمع آوری زکات فطریه در زنجان/داشتن لو گو وآرم دبیرخانه شورای زکات برای جمع آوری زکات فطریه لازم است

بیش از ۱۸۰۰ پایگاه در روز عید سعید فطر به منظور جمع آوری زکات فطره وکفارات مومنین روزه دار استقرار می یابد. باید تمامی صندوق های جمع آوری زکات فطره نشان و آرم دبیرخانه شورای زکات استان را بر روی صنادیق جمع آوری زکات فطره را نصب کنند. ...

اعلام میزان زکات فطره از دفتر آیت‌الله حسینی‌زنجانی

پیام ملّت- دفتر آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌زنجانی میزان زکات فطره بر اساس قوت غالب گندم را ۹۰۰۰ تومان اعلام کرد. ...

۸۷۸ پایگاه در قزوین زکات و فطریه را جمع‌آوری می‌کنند

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: ۸۷۸ پایگاه و صندوق برای جمع‌آوری زکات و فطریه به صورت مستقیم در استان قزوین فراهم شده است. ...