۸۷۸ پایگاه در قزوین زکات و فطریه را جمع‌آوری می‌کنند

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: ۸۷۸ پایگاه و صندوق برای جمع‌آوری زکات و فطریه به صورت مستقیم در استان قزوین فراهم شده است. ...