دانشگاه زنجان ترم آینده مشکل پهنای باند و سرعت اینترنت ندارد

پیام ملّت-معاون مدیر کل آموزشی دانشگاه زنجان با بیان اینکه کلاس های ترم آینده به احتمال ۹۰ درصد به صورت مجازی برگزار خواهد شد گفت: زیرساخت ها برای آموزش مجازی ترم آینده آماده شده است. ...