امکان پذیرش مهمان در یوم العباس، دسته زینبیه و تعزیه ارمغان خانه را نداریم

پیام ملّت-فرماندار زنجان گفت: امسال امکان پذیرایی و پذیرش عزاداران حسینی را به مناسبت یوم العباس، مراسم زینبیه و تعزیه ارمغانخانه از سایر مناطق کشور و حتی سایر مناطق استان نداریم. ...