رکورد شکنی تولید زیتون در شهرستان طارم استان زنجان/ کاهش قیمت زیتون به همراه افزایش تولید در راه است

پیش بینی می شود امسال ۶۰ الی ۶۵ هزار تن محصول زیتون از باغات شهرستان طارم برداشت و روانه بازار مصرف شود. ...