دین اسلام بن بست ندارد/یوم العباس هست اما نه مثل سال های گذشته

رئیس سازمان تبلیغات استان زنجان گفت: امسال یوم العباس هست اما نه مثل سال های گذشته . تجمع خیابانی و دسته روی نخواهیم داشت . ...