استان زنجان جزء ده استان کشور در رشد جمعیت سالمندی است/ بیش از ۱۰۰هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند

استان زنجان جزء ده استان در رشد جمعیت سالمندی است و بیش از ۱۰۰هزار نفر از جمعیت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند که می‌طلبد برنامه‌های خاصی برای این قشر در آینده مد نظر قرار گیرد تا بتوانند دردوران سالمندی و پیری را سپری کنند. ...