راه اندازی سامانه خرید از کتابفروشی ها

سامانه خرید از کتابفروشی ها در زمینه تحقق عدالت فرهنگی و نیز حمایت از کتابفروشی های سراسر کشور با استفاده از ظرفیت مجازی به نشانی" c.ketab.ir " راه اندازی شد. در این سامانه به هر کد ملی که سیم کارت تلفن همراه به نام آن ثبت شده باشد مبلغ یک میلیون ریال یارانه خرید کتاب تعلق گرفته است. ...