مردم زنجان و ابهر درسامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام کنند/تعرفه برق برای واحدهای مسکونی که خود اظهاری ندارند در بالاترین قیمت محاسبه می شود

مردم دو شهرستان زنجان و ابهر در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نام کنند. وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق را برای کنتور واحدهای مسکونی که خود اظهاری ندارند را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند. ...