وانت‌بارهای شهر زنجان ساماندهی می شوند/ روبروی بیمارستان ولیعصر و جنب درمانگاه مطهری فعالترین نقاط فعالیت وانت بارها است

محل استقرار وانت‌بارها در شهر زنجان ۲۰ نقطه است که از این تعداد ۱۰ نقطه فعال است و مابقی نقاط نیز در حال فعال سازی است.بیشترین تعداد استقرار وانت‌بارها در مقابل بیمارستان ولیعصر(عج) و جنب درمانگاه مطهری است و همه افرادی که در این محل‌ها مستقر هستند، دارای مجوز بوده و حضور آنها در محل‌های اعلامی بلامانع است. ...