کارگاه توانمندسازی معتادین بهبودیافته در زنجان افتتاح شد

مدیر کل بهزیستی زنجان گفت :کارگاه توانمند سازی معتادین بهبود یافته در زنجان همزمان با ۱۵ طرح اشتغالزایی دیگر افتتاح شد. ...

پرداخت سرانه مراکز سالمندان و معلولین تا پایان مرداد

پیام ملّت- معاون توانبخشی ودبیرکمیته پیشگیری ازکرونای بهزیستی استان زنجان از پرداخت سرانه بهداشتی به سالمندان و معلولین مقیم در مراکز توانبخشی تا پایان مرداد خبر داد . ...