۷۶ درصد صادرات استان زنجان مربوط به سرب و روی است

در استان زنجان رتبه اول صادرات با میزان ۷۶ درصد مربوط به شرکت‌های سرب و روی است و میزان صادرات از استان زنجان ۳ برابر میانگین کشوری است . ...