معدن سرب و روی انگوران زهاب اسیدی ندارد

پیام ملّت-مسئول آزمایشگاه اداره حفاظت از محیط زیست استان زنجان از نبود زهاب اسیدی در معدن انگوران خبر داد و گفت: خوشبختانه معدن سرب و روی انگوران به ۳ سیستم تصفیه فاضلاب انسانی مجهز شده است. ...