۸۱ درصد مردم در کنار پلیس احساس امنیت می کنند/ امنیت را برای سرمایه گذار تامین می‌کنیم

۸۱ درصد از مردم در سطح زیاد و خیلی زیادی در کنار پلیس احساس امنیت می‌کنند،جرائم کارکنان فرماندهی انتظامی استان زنجان ۷۰ درصد کاهش داشته است. ...