سردار شهید سلیمانی استراتژیست بزرگی که در میدان عمل و تاکتیک در خط مقدم بود

پیام ملّت- معاون هماهنگ کننده سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان گفت: شهید سلیمانی استراتژیست بزرگی در کارش بود که راهبرد استراتژی می نوشت و در میدان عمل و تاکتیک نیز در خط مقدم بود. ...