تحویل ۱۱ هزار و ۵۰۰ سیم کارت سرپرست خانوار

پیام ملّت- مدیرکل پست استان زنجان گفت: تاکنون تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ سیم کارت سرپرست خانوار در سطح استان زنجان توزیع شده است. ...

تأمین کمک هزینه ۱۱۰ کارگر زن سرپرست خانوار و بد سرپرست

پیام ملّت- مدیرکل امور بانوان و استانداری زنجان گفت: در پی شیوع بیماری ویروسی کرونا، حمایت و تأمین کمک هزینه ۱۱۰ نفر از کارگران زن سرپرست خانوار و بد سرپرست تحت پوشش موسسات خیریه صورت گرفت. ...