بزرگترین مانع تجارت بین ایران و برزیل نداشتن دانش کافی نسبت به‌ همدیگر است

سفیر برزیل در سفر به زنجان بزرگترین مانع تجارت ایران و برزیل را نداشتن دانش کافی نسبت به‌ همدیگر عنوان کرد و گفت: اگر این شناخت بیشتر شود و هیئت های تجاری بیشتری پذیرش و اعزام شود روابط تجاری گسترده تر خواهد شد. ...