کلاس های جبرانی سواد آموزان شروع شده است

پیام ملّت-معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان از آغاز کلاسهای جبرانی سوادآموزان خبر داد و گفت: این کلاس ها از ۲۷ اردیبهشت آغاز شده است. ...