محدودیت های اخیر در سوختگیری در جایگاههای سوخت استان به زودی رفع می شود و به روال قبل برمی گردد

محدودیتهای ایجاد شده در سوختگیری در جایگاه های سوخت استان تا پایان مهرماه جاری رفع خواهد شد و شرایط به روال قبل برخواهد گشت. ...

فعالیت ۶۲ جایگاه سوخت در استان زنجان/ ۱۰ جایگاه دیگر احداث می‌شود

جایگاه بنزین و گازوئیل به دلیل اینکه صرفه اقتصادی بالایی برای سرمایه‌گذاران دارد، مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرند و در حال حاضر در استان زنجان ۱۰ ایستگاه در حال ساخت است. ...