سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کاهش پیدا نکرده است/ شایعات افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین صحت ندارد

به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارتهای سوخت ماهانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ میشوند و در صورتی هم که استفاده نشود درکارتهای سوخت ذخیره می شود .شایعاتی مبنی بر کاهش سهمیه بنزین از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر مطرح شده است که قویاً این موضوع را تکذیب می کنم. ...