راه اندازی سیستم ارجاع َهوشمند نظارت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان

سیستم ارجاع هوشمند نظارت در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان راه‌اندازی شد. سیستم ارجاع هوشمند نظارت بصورت پایلوت در شهرستان خدابنده راه اندازی گردید و مقرر شد، تا پایان سال با هماهنگی های لازم در کل استان پیاده سازی و به بهره برداری برسد. ...