سیل‌بندهای شهر آببر جوابگوی این شهر نیست/ وجود ۲۲ دره در شهر آببر

سیل‌بندهای شهر آببر جوابگوی این شهر نیست و در صورت بارش‌های شدید، سیل شهر را تهدید می‌کند و باید قبل از وقوع هر نوع اتفاق جلو آن گرفته شود. ...