شخصیت پردازی در تلویزیون وضعیت مناسبی ندارد

پیام ملّت-شخصیت پردازی در آثار تلویزیونی وضعیت مناسبی ندارد به عنوان مثال ویژگی هایی که برای پدر ومادر یا کاراکتر زن وشوهر یا کاراکتر پدر و فرزند طراحی می کنند از منظر اخلاقی، سبک زندگی، روانشناختی و جامعه شناختی دچار اشکالاتی است. ...