جشنواره مجازی پخت جغور بغور در زنجان

پیام ملّت- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این جشنواره با هدف آشنایی با غذاهای سنتی زنجان در حال انجام است. ...