نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران مساوی با جایگاه آن در قانون مدیریت بحران نیست

متاسفانه از نظر ساختاری تعارضاتی در قانون مدیریت بحران وجود دارد و نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران مساوی با جایگاه شهرداری‌ها در قانون مدیریت بحران نیست. ...

چند گام ساده برای مقابله با فساد در شهرداری‌ها

پیام ملّت؛روح‌الله دهقان‌ نژاد-ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها از آن حفره‌های آتش فشانی فساد هستند که در قالب طرح کوتاه مدت می‌تواند به جای مناطق، صرفا در شهرداری مرکز و با حضور نمایندگان نهادها تشکیل شود. ...

شهرداری‌ها چه زمان از جبران خسارت شهروندان معاف هستند؟

پیام ملّت-قانون شهرداری‌ها مجموعه‌ای از وظایف را برای شهرداری‌ها تعیین کرده که بخش مهمی از آن اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی است.حال اگر در نتیجه اجرای این پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر آسیب وارد شود، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ ...