برگزاری جشنواره ها به میزبانی شهرستان های استان از مطالبات مردم این مناطق است

پیام ملّت- رئیس شورای اسلامی استان زنجان گفت:یکی از انتظارات مردم شهرستان‌های استان از متولیان فرهنگی را برگزاری جشنواره‌ها به میزبانی این مناطق عنوان کرد. ...