شهرداری قزوین مهمترین حامی باغستان‌های قزوین است

پیام ملّت- رئیس شورای استان قزوین گفت:شهرداری قزوین مهمترین حامی باغستان‌های قزوین است و هیچ ارگانی درشهرقزوین به اندازه شهرداری برای حمایت از باغستان اعتبار صرف نکرده است. ...