پرورش ماهیان زینتی، صنعتی رنگا‌رنگ سودآور ‌و اشتغالزا

یکی از پر سودترین بخش‌های آبزی‌پروری، پرورش ماهی‌های زینتی است که زمینه اشتغال‌زایی و درآمد بسیاری به همراه دارند. ...