۹۵درصد صنایع به شرکت گاز بدهکارند/ بدهی۲۶۰ میلیارد تومانی صنایع روی

بیش از ۹۵ درصد صنایع نزدیک به هفت ماه است که ریالی بابت بدهی خود به شرکت گاز پرداخت نکرده‌اند، اگر مطالبات وصول نشود اختصاص بودجه برای شرکت گاز برای سال‌های بعد در بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد شدو بودجه کافی برای گاز رسانی به شهرک‌هایی همچون شهرک شهید شهریاری، شهرک سنبل آباد و توسعه شهرک اشراق وجود نخواهد داشت. ...