خود کفایی شهرداری زنجان در تولید مواد ضد عفونی

رئیس شورای شهر زنجان از خود کفایی شهرداری زنجان در تولید مواد ضد عفونی خبر داد و گفت: تمام مواد مصرفی جهت ضدعفونی در شهر زنجان تولید می شود. ...