افزایش ۴۷ درصدی خیران زنجانی در حمایت از ایتام

در نیمه نخست امسال ۵ هزار و ۱۵ حامی در استان زنجان جذب شده است و برنامه هدف گذاری شده این نهاد در این بخش ۱۸۷ درصد محقق شده و میزان مشارکت خیران زنجانی به لحاظ کمی ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. ...