تعدادی از آرایشگاه های زنانه اعلام ورشکستگی کرده اند

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه ی زنجان گفت: بسیاری از آرایشگران زن نان آوران خانه و سرپرست خانوارن هستند و شرایط محدودیت های کرونایی، آسیب زیادی به کسب و کارشان وارد کرده است. ...