ششمین جشنواره بین‌­ا­لمللی عکس سلامت روان ۲۰۲۰

پیام ملّت- ششمین جشنواره بین المللی عکس سلامت روان ۲۰۲۰، با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان برگزار می شود. ...