میانگین سرانه فضاهای فرهنگی در قزوین ۲۰ درصد متوسط کشور است

پیام ملّت- معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: میانگین سرانه فضاهای فرهنگی در کشور نیم متر مربع بوده ولی متاسفانه مجموع این فضاها در استان یک دهم متر مربع یعنی ۲۰ درصد متوسط کشوری است. ...