افزایش ۳ برابری بودجه شهرداری زنجان در سال آینده/سبزه میدان محل عرضه صنایع دستی از ۳۱ استان کشور خواهد شد/غرفه‌های سبزه‌میدان فروشی نیست

سبزه میدان زنجان محل عرضه صنایع دستی از ۳۱ استان کشور خواهد بود و وغرفه‌های موجود در فاز جنوبی پروژه سبزه‌میدان به شخصی فروخته نخواهد شد بلکه در یک مدیریت یکپارچه در اختیار شهرداری خواهد بود و در نهایت به صورت اجاره‌ای واگذار خواهد شد‌ . ...