۲۰خانواده در زنجان درنوبت پذیرش فرزند از بهزیستی هستند/۱۵ فرزند امسال به خانواده ها واگذار شده است

در حال حاضر ۲۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در زنجان داریم که در نوبت هستند. ۱۵ فرزند نیز از ابتدای سال در زنجان به خانواده ها واگذار شده است.پس از اتمام دوره آزمایشی و دریافت حکم دائمی در دفترخانه اسناد، زوجین باید تعهدی مبنی بر وصیت تملیک یک سوم اموال تنظیم نمایند و همچنین خود را به سود کودک بیمه عمر کنند. ...