بازگشایی فرهنگسراها منوط به اجازه ستاد پیشگیری از کرونا است /هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم

پیام ملّت- مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: بازگشایی فرهنگسرای امام خمینی (ره) و سایر فرهنگسراهای استان منوط به اجازه ستاد پیشگیری از کرونا است. ...