در پایش ملی محیط کسب و کار رتبه زنجان ۵/۶۵ است/ تفاوت قابل توجهی بین استانها مشاهده نمی شود

درتازه ترین گزارش فصلی پایش محیط کسب و کارها به تفکیک استانها، رتبه زنجان ۵/۶۵ ارزیابی شده است ضمن اینکه تفاوت قابل توجهی در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگردیده نمیشود. ...