نخستین رویداد ملی تا ثریّا در بخش سرمایه گذاری در طرح های فناور در زنجان برگزار می شود

نخستین رویداد ملی تا ثریا در بخش سرمایه گذاری بر روی طرح های برتر فناور (DEMO DAY)، دهم آذر برگزار می شود.در این رویداد سرمایه گذاران حضور خواهند داشت و فناوران طرح های برتر خود را به سرمایه گذاران ارائه خواهند داد. ...