در روزهای شیوع کرونا نزدیک به ۳۰۰ نفر برای اشتغال به یک واحد تولیدی معرفی شدند

پیام ملّت- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهراء زنجان گفت: وظیفه سازمان فنی و حرفه ای تربیت نیروی ماهر برای اشتغال است و درهمین راستا ۳۰۰ نفر از کسانی که در پویش مردمی تولید ماسک فعال بودند به یک واحد تولیدی جهت اشتغال معرفی شدند. ...