سال گذشته «۴۰ مرکز مثبت زندگی» در زنجان راه اندازی شد

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: راه اندازی ۴۰ مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی و واگذاری بیش از ۱۴ هزار پرونده مستمری بگیر در این مراکز از جمله اقدامات مهم بهزیستی زنجان طی سال گذشته بوده است. ...