نامزدی «نه اصولگرا» و «نه اصلاح طلب»

حسین دهقان تقریبا نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که خود را نه اصلاح ط‌لب و نه اصولگرا می‌داند. مرور مواضع وی درباره اقتصاد و سیاست، پدیده‌های اجتماعی و روابط بین الملل ضمن ارائه تصویری کلی از دولت مورد نظر وی می‌تواند نقاط ضعف و قوت آن‌ها را برای انتخابی درست به مردم نشان دهد. ...