ایجاد شبکه ای از گلخانه های کوچک مقیاس برای اولین بار در زنجان/ اخذ مجوز تاسیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان

با توجه به اینکه احداث گلخانه ها ی بزرگ ممکن است از عهده جوانان بر نیاید ، براساس الگوی جدید، به دنبال ایجاد شبکه ای از گلخانه های کوچک هستیم که بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ مترمربع مساحت دارند و مجموعه آزمایشگاهی این نوع گلخانه ها را برای اولین در استان زنجان ایجاد خواهد شد. ...