بهره‌برداری از دهکده کشاورزی در زنجان به عنوان چهل و نهمین پارک علم و فناوری کشور

۱۰ دهکده فناوری امسال در کشور به بهره برداری می‌رسد که هفتمین آن در زنجان به مساحت هفت هکتار است.تا پایان سال ۱۳ دهکده فناوری در حوزه کشاورزی به بهره برداری می‌رسد و با اعطای مجوز فعالیت به دو پارک دیگر در کشور، ۵۱ پارک علم و فناوری در کشور خواهیم داشت و این چهل و نهمین پارک علم و فناوری کشور است. ...