آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۱هزار و۴۰۰واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در زنجان

در پنجمین روز از هفته دولت عملیات اجرایی ۱۱هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن آغاز شد که سهمیه ۴ سال زنجان با این برنامه ریزی پر میشود. ...