اولین واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان به متقاضیان تحویل شد/ متقاضیان نسبت به واریز آورده خود مساعدت لازم را داشته باشند

کلید ۱۹۲ واحد از مجموع واحدهای در دست احداث پروژه برکت از مجموعه پروژه های نهضت ملی مسکن در استان به متقاضیان واگذار شد. ...