افتتاح ۱۱۸ طرح عمران شهری در ۱۵ شهرستان استان زنجان/ افتتاح فازجنوبی سبزه میدان در اعیاد پیش رو

۱۱۸ پروژه عمران شهری در۱۵ شهرستان استان زنجان با اعتبار ۴ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال با حضور شهرداران شهرستانهای زنجان به طور همزمان افتتاح شد. ...