۲۶۰ لیتر بر ثانیه از پساب شهری زنجان مورد استفاده شهرک‌های صنعتی این شهر قرار می‌گیرد

مقرر شده تا ۲۶۰ لیتر بر ثانیه از پساب شهری زنجان در شهرک‌های صنعتی شهر زنجان استفاده شود تا مشکلات کمبود آب در برخی واحد‌های صنعتی کاهش یابد. ...