اجرای مصوبات سفر،چگونگی خدمت به مردم را مشخص خواهد کرد/مشکل انتقال پسماند روی باید ریشه ای حل شود

اجرای مصوبات سفر چگونگی ارئه خدمت به مردم را مشخص خواهد کرد.روی مدیریت ها در استان ها حساب باز کرده ایم.مردم از انتقال پسماند روی ناراحت هستند، این موضوع باید به صورت ریشه‌ای حل شود. ...

شکایت انجمن کوهنوردان ایران از محیط زیست زنجان

پیام ملّت-به دنبال صدور مجوز انتقال پسماند‌های شهرک روی زنجان به مکانی جدید، انجمن کوهنوردان ایران علیه اداره حفاظت محیط زیست زنجان، اعلام جرم کرد. ...

‌ طبیعت زنجان رو به نابودی است/هیچگونه سوخت مازوت در زنجان استفاده نمی‌شود

پیام ملّت- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: زنجان با این تنوع طبیعت، جزء استان‌هایی است که باید قدر آن را دانست اما متاسفانه طبیعت استان رو به نابودی است. ...