روزانه ۸ تن پسماند بیمارستانی تولید می شود/ تفکیک زباله در مبدا ممنوع شد

پیام ملّت-مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهری زنجان گفت: در استان زنجان روزانه به صورت متوسط ۸ تن پسماند بیمارستانی و بهداشتی تولید می شود. ...